Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” informuje, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię
 i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania
Cena

oferty

 brutto

Część I

Cena

oferty

 brutto

Część II

Cena

 oferty

brutto

Część III

Cena

oferty

brutto

Część IV

Cena

oferty

 brutto

Część V

Cena

oferty

brutto

Część VI

Cena

oferty

 brutto

Część VII

Cena

oferty

 brutto

Część VIII

Cena

oferty

 brutto

Część IX

1 Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna POSTERUS

ul. Kołątaja 2a/2

83-110 Tczew

97 092 6 192
2 InterActive

Agencja Komunikacji Marketingowej

ul. Zdrojowa 42/12

38-481 Rymanów Zdrój

43 836
3 Wil-Kam USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

PSYCHOLOG

Kamil Wilczyński

ul. Złota 9/10

10-296 Olsztyn

65 844
4 Kamila Kaliszewska-Siwek

ul. Łąkowa 6

11-034 Stawiguda

13 000
5 Magdalena Piórkowska

ul. Sokola 2/31

11-041 Olsztyn

97 650

 

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokość:

  • Część I – 111 600 zł brutto,
  • Część II – 61 200 zł brutto,
  • Część III – 7 200 zł brutto,
  • Część IV – 3 600 zł brutto,
  • Część V – 10 800 zł brutto,
  • Część VI – 3 600 zł brutto,
  • Część VII – 17 828 zł brutto,
  • Cześć VIII – 7 165 zł brutto,
  • Część IX – 61 995 zł brutto.