Wykonawcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuję, że w postępowaniu na kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców:

 

Pytanie 1:

Proszę jednocześnie o odpowiedź na pytanie czy w załącznikach 4-7 wskazujemy informację o doświadczeniu prowadzących czy doświadczeniu wykonawcy? Czy jedno i drugie będzie brane pod uwagę w ocenie oferty?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że należy wskazać wyłącznie doświadczenie wykonawcy. W toku oceny ofert pod uwagę będzie brane wyłącznie doświadczenie wykonawcy.

 

Pytanie 2:

Ile godzin maksymalnie powinny trwać indywidualne zajęcia? Czy jeśli będą trwać poniżej 4 godzin czy również zapewniamy przerwę kawową?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że działanie będzie trwało 18 m-cy:  w roku 2018 (7 miesięcy od czerwca do  grudnia) będzie to średnio po 2,5 godziny dla każdej osoby  w miesiącu.  W roku 2019 (9 miesięcy od stycznia do czerwca oraz od września do listopada) po 2 godziny dla każdej osoby w miesiącu. Bez przerwy kawowej.