Informujemy o aktualizacji harmonogramu realizacji warsztatów rozwoju osobistego dla osób w wieku 15 – 16 lat zamieszkałych na terenie Powiatu Nidzickiego:

UWAGA! ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ: TRENING WNIOSKOWANIA MORALNEGO!

 • 11-05-2018 (piątek) 16.00-19.15 Komunikacja społeczna gr 2 (4 godz.) W. Jurkiewicz NIDZICA
 • 15-05-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Trening umiejętności prospołecznych gr 2 W1 (4 godz.) TZA NIDZICA

 

 • 17-05-2018 (piątek) 16.00-19.15 Motywacja gr 2 (4 godz.) A. Górska NIDZICA
 • 22-05-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Trening umiejętności prospołecznych gr 2 W2 (4 godz.) TZA NIDZICA
 • 29-05-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Budowanie własnej wartości gr 2 (4 godz.) A. Górska NIDZICA

 

 • 06-06-2018 (środa) 16.00-19.15 Trening kontroli złości gr 2 W3 (4 godz.) TZA NIDZICA
 • 13-06-2018 (środa) 16.00-19.15 Zasady savoir-vivre gr 2 (4 godz.) K. Hanowska NIDZICA
 • 21-06-2018 (czwartek) 16.00-19.15 Trening kontroli złości gr 2 W4 (4 godz.) TZA NIDZICA
 • 28-06-2018 (czwartek) 16.00-19.15 Radzenie sobie ze stresem gr 2 (4 godz.) A. Górska NIDZICA

 

 • 29-06-2018 (piątek) 16.00-19.15 Trening wnioskowania moralnego gr 2 W5 (4 godz.) TZA NIDZICA. ZMIANA NA DZIEŃ 22.06.2018. GODZ. 11.00!!!
 • 06-07-2018 (piątek) 16.00-19.15 Umiejętność rozwiązywania konfliktów gr 2 (4 godz.) W. Jurkiewicz NIDZICA
 • 10-07-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Trening wnioskowania moralnego gr 2 W6 (4 godz.) TZA NIDZICA
 • 13-07-2018 (piątek) 16.00-19.15 Zarządzanie czasem gr 2 (4 godz.) W. Jurkiewicz OLSZTYN NIDZICA