Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty:

W części I zamówienia oferta nr 2 złożona przez Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęta kryteria oceny ofert. W części I złożono 2 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium jakość Łączna ilość punktów
1 MS CONSENSUS

Mirosław Serbinowicz

ul. Legion6w 102 B/54

81 – 472 Gdynia

31,20 40,00 71,20
2 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

ul. Jagiellońska 59

10-283 Olsztyn

60,00 29,20 89,20

 

W części II zamówienia oferta nr 1 złożona przez Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęta kryteria oceny ofert. W części II złożono 1 ofertę, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium jakość Łączna ilość punktów
1 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

ul. Jagiellońska 59

10-283 Olsztyn

60,00 40,00 100,00