1. Fundacja „Niebieskie Drzwi” zaprasza do udziału w projekcie dzieci z terenu Gminy Dywity, w wieku 3-13 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
W ramach projektu odbędą się zajęcia sensomotoryczne i logorytmiczne dla dzieci z zaburzeniami lub podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także indywidualne konsultacje dla rodziców prowadzone przez doświadczonych specjalistów (pedagogiczne, logopedyczne, integracji sensorycznej, psychologiczne oraz terapii indywidualnej stymulacji słuchu met. Johansena). Projekt realizowany będzie w Kieźlinach przy ul. L. Staffa 3.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 664 909 411 lub biuro@niebieskiedrzwi.eu
Projekt dofinansowany w roku 2018 z budżetu Gminy Dywity w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Fundacja Niebieskie Drzwi zaprasza dzieci w wieku 7-11 lat z woj. warmińsko-mazurskiego na zajęcia – Trening Umiejętności Społecznych.
Projekt skierowany jest do par-rodzeństwa – dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz brat/siostra (zdrowe). Projekt realizowany będzie w Kieźlinach przy ul. L. Staffa 3.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 664 909 411 lub biuro@niebieskiedrzwi.eu
Projekt „Lepsza przyszłość dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin” dofinansowany jest z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3. Fundacja Niebieskie Drzwi zaprasza do udziału w projekcie „Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole i przedszkolu” – cykl szkoleń dla nauczycieli szkół i przedszkoli ogólnodostępnych oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu dofinansowanego z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Szkolenia będą odbywały się w Szkole Podstawowej w Dywitach, w terminach:

09.06.2018 r. – Podstawowe zagadnienia na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.
16.06.2018 r. – (dla rodziców) – Zaburzenia sensoryczne u mojego dziecka – jak mogę pomóc?
8.09.2018 r. – Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu.
15.09.2018 r. – Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu.
29.09.2018 r. – Metody terapii i wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu.
20.10.2018 r. – (dla rodziców) – Witaminy i minerały ich rola w rozwoju dziecka.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje pod adresem mailowym biuro@niebieskiedrzwi.eu

Z góry dziękuję i pozdrawiam!

Agata Niebrzydowska
Prezes Zarządu

Fundacja „Niebieskie Drzwi”
Kieźliny, ul. Leopolda Staffa 3
tel. 664 909 411