Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana następująca oferta:

 

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium jakość Łączna ilość punktów
1 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

ul. Jagiellońska 59,

10-283 Olsztyn

umowa

60,00 15,20 75,20