Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że w okresie: kwiecień – czerwiec 2018 r. realizować będzie zajęcia warsztatowe, mające na celu rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych  tj.: „Szkoła dla Rodziców”.
Warsztaty będą cyklem dziesięciu czterogodzinnych spotkań, podczas których uczestnicy mogą zdobyć wiedzę oraz umiejętności pozwalające na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami, a także uzyskać wsparcie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.
Spotkania będą miały charakter warsztatowy, dający m.in. możliwość zwiększenia umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksji nad własną postawą wychowawczą, kształtowania więzi opartych na wzajemnej bliskości i szacunku, a przede wszystkim wymiany doświadczeń. Tematy spotkań dotyczyć będą m.in.: uczuć, wyznaczania granic, konsekwencji, zachęcenie dziecka do współpracy, do samodzielności.
Warsztaty będą odbywać się nieodpłatnie raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie tj. Plac Bema 5 (sala sesyjna).
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w warsztatach, proszone są o kontakt telefoniczny do dnia 10.04.2018 r. z niżej wymienionymi pracownikami tutejszego Centrum:

Aneta Markowska, Dominika Zimowska tel.: (089) 544 38 08,  (089) 544 38 00