Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że w dniu 08.03.18r. podpisało umowę na realizację usługi tj.: warsztatów rozwoju osobistego dla uczestników i uczestniczek projektu pn.: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2″  dofinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Odbiorcami w/w warsztatów  są osoby  w wieku 17 – 25 lat – 40 osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

 

Wykonawca usługi: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, trener: Pani Karina Hanowska

 

Miejsce realizacji usługi: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, sala 311 (III p.) – będzie oznaczenie na każdym piętrze gdzie należy się kierować.

 Przystanek docelowy: „Wrocławska„, zatrzymują się tu autobusy: 126, 109, 108, 112, 136, 131. Przy uczelni znajduje się parking.

Grupa I:

17.03 sobota 10.00-13.15 – komunikacja międzyludzka – jak budować trwałe relacje z innymi
24.03 sobota 10.00-13.15 – kreatywne myślenie
21.04 sobota 10.00-13.15 – planowanie wydatków i zarządzanie budżetem domowym
26.05 sobota 10.00-13.15 – stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
30.06 sobota 09.00-12.15 – asertywność

Grupa II

17.03 sobota  15:00-18.15 – komunikacja międzyludzka – jak budować trwałe relacje  z innymi
24.03 sobota  15:00-18.15 – kreatywne myślenie
21.04 sobota   15:00-18.15 – planowanie wydatków i zarządzanie budżetem domowym
26.05 sobota 15:00-18.15 – stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
23.06 sobota 13:30-16.45 – asertywność

Grupa III
19.03 poniedziałek 16.00-19.15 – komunikacja międzyludzka – jak budować trwałe relacje z innymi
26.03 poniedziałek 16.00-19.15 – kreatywne myślenie
23.04 poniedziałek 16.00-19.15 –  planowanie wydatków i zarządzanie budżetem domowym
14.05 poniedziałek 16.00-19.15 – stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
11.06 poniedziałek 16.00-19.15 – asertywność

Grupa IV
16.03  piątek 16.00-19.15 -komunikacja międzyludzka – jak budować trwałe relacje z innymi
28.03 środa 16.00-19.15 –  kreatywne myślenie
20.04 piątek 16.00-19.15 – planowanie wydatków i zarządzanie budżetem domowym
11.05 piątek  16.00-19.15 – stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
08.06 piątek  16.00-19.15 – asertywność