Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty:

W części I (blok warsztatów rozwoju osobistego skierowany do młodzieży w wieku 15 – 16 lat) oferta nr 3 złożona przez Panią Kamilę Kaliszewską- Siwek ul. Łąkowa 6, 11-034 Stawiguda. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części I złożono 5 ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium jakość Łączna ilość punktów
1 Pracownia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych

POSTERUS

ul. Kołłątaja 2A/2

83 – 110 Tczew

28,20 40,00 20,00
2 Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.

ul. Straganiarska 20/22

80-837 Gdańsk

49,20 38,80 88,00
3 Kamila Kaliszewska – Siwek

ul. Łąkowa 6

11-034 Stawiguda

(umowa)

60,00 32,00 92,00
4 EDUGIKA-Centrum Szkoleniowe

Krzysztof Dąbrowski

ul. Polna 14/13

10-059  Olsztyn

55,80 14,80 70,60
5 Wyższa Szkoła Informatyki
i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnejul. Jagiellońska 5910-283 Olsztyn
48,60 20,40 69,00

 

W części II (Trening Zastępowania Agresji) oferta nr 2 złożona przez Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80 – 837 Gdańsk. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części II złożono 2 oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium jakość Łączna ilość punktów
2 Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.

ul. Straganiarska 20/22 

80-837 Gdańsk

 52,80  16,00  68,80
4 EDUGIKA-Centrum  Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski

ul. Polna 14/13,

10-059  Olsztyn

60,00 4,00 64,00

 

W części III (blok warsztatów rozwoju osobistego skierowany do osób w wieku 17 – 25 lat) zamówienia oferta nr 5 złożona przez Wyższą Szkołę  Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części III złożono 4 oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium jakość Łączna ilość punktów
1 Pracownia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych

POSTERUS

 ul. Kołłątaja 2A/2

83 – 110 Tczew

33,00 36,80 69,80
2 Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.

ul. Straganiarska 20/22

80-837 Gdańsk

52,80 20,80 73,60
4 EDUGIKA-Centrum Szkoleniowe

Krzysztof Dąbrowski

ul. Polna 14/13

10-059  Olsztyn

57,60 10,40 68,00
5 Wyższa Szkoła Informatyki
i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
ul. Jagiellońska 59 10-283 Olsztyn

(umowa)

60,00 15,20 75,20