Wykonawcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuję, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:

Pytanie: 

  1. (pkt 10. SIWZ) Proszę o wyjaśnienie dotyczące zapisu „Każdy warsztat będzie trwał 4 godziny w systemie zajęć popołudniowych lub weekendowych, jeden raz w miesiącu (z uwagi na realizację obowiązku szkolnego)”:

czy zatem można zrealizować 1 warsztat 4-godzinny z obszaru a) i po 1 warsztacie 4-godzinnym z obszaru b) i c) w danym miesiącu (zapis w SIWZ dot. cz. 1: dla warsztatów a), b) – do realizacji w II 2018 oraz c)  II-III 2018)?

– czy można zaplanować dla 1 grupy 2 warsztaty po 4 godziny każdy w ciągu 1 dnia?

  1. Czy ta sama grupa 15 osób, tj. młodzież 15-16 lat bierze udział w zajęciach z 2 części postępowania, tj. w Treningu Zastępowania Agresji (termin wykonania II-VII 2018)?
  2. W jakim terminie ogłoszone zostaną ostateczne wyniki postępowania? Jaki jest planowany termin podpisania umowy?

 Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że :

można zrealizować 1 warsztat 4-godzinny z obszaru a) i po 1 warsztacie 4-godzinnym z obszaru b) i c) w danym miesiącu (zapis w SIWZ dot. cz. 1: dla warsztatów a),b) – do realizacji  w II 2018 oraz c)  II-III 2018). Każdy warsztat obejmuje cztery godziny. 

– nie dopuszcza 2 warsztatów dla 1 grupy po 4 godziny każdy w ciągu 1 dnia.

–  ta sama grupa 15 osób, co w  części I zamówienia  tj. młodzież 15-16 lat bierze udział w zajęciach z 2 części postępowania, tj.: w Treningu Zastępowania Agresji (termin wykonania II-VII 2018).

– wynik postępowania zostanie ogłoszony po dokonaniu wszystkich czynności związanych z oceną ofert oraz wyborem wykonawcy przewidzianymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po upłynięciu terminów przewidzianych na wniesienie środków ochrony prawnej.