W związku z brakiem zainteresowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie z dniem 01.03.2018r. rezygnuje z dalszego prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.