Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zaprasza dzieci i młodzież przebywającą w pieczy zastępczej do udziału w konkursie fotograficznym o tematyce „Natura”. Prace fotograficzne należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 65 do dnia 10.04.2018 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu oraz data stempla pocztowego).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas imprezy plenerowej organizowanej przez tutejsze Centrum w dniu 21.04.2018 r. na terenie Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt w Tomarynach 11/2, 11-036 Gietrzwałd w godzinach od 10.00 do 13.00.

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:

Aneta Markowska tel.: 089 544 38 08, Kamil Jarmoszuk tel.: 089 544 38 10.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu

Oświadczenie