Wykonawcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuję, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” wpłynęło następujące zapytanie od Wykonawcy:

Pytanie:

Czy uczelnia niepubliczna może wziąć udział w przetargu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w żaden sposób nie ogranicza kręgu wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również uczelnie niepubliczne.