Wykonawcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuję, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” wpłynęło następujące zapytanie od Wykonawcy:

Pytanie:

W jaki sposób i w jakim terminie nastąpi wypłata świadczenia za przeprowadzenie szkolenia (czy dopiero po jego zakończeniu realizacji zadania)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewiduje płatność przelewem na podstawie faktury w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza płatności częściowe, np. po każdym zakończonym warsztacie.