Organizator Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Św.

Tytuł wsparcia Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy psychologicznej, która zakończy się opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji przygotowanej przez psychologa zapewniającej kompleksowość udzielonego wsparcia

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia Miejsce realizacji wsparcia (adres)  Imię i nazwisko osoby/czas trwania Liczba godzin
08 -01-2018 Miasto Olsztyn mężczyzna /3h/ 3
11-01-2018 Gmina Stawiguda

Gryźliny

kobieta /3h/

kobieta /3h/

kobieta /3h/

9