Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” informuje, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Cena oferty brutto

Część I

Cena oferty brutto

Część II

Cena oferty brutto

Część III

1 Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS

83-110 Tczew ul. Kołłątaja 2A/2

12 824,00 zł 18 320,00 zł
2 Brainstorm Grup Sp. Z o.o.

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Perla 10

22 365,00 zł
3 Joanna Dejko

Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych

21-077 Spiczyn,  Stoczek 9

9 900,00 zł 8 600,00 zł 13 900,00 zł
4 Akademia Kształcenia Zawodowego

Sp. Z o o.o.

80-837 Gdańsk

ul. Straganiarska 20/22

9 690,00 zł 7 150,00 zł 15 130,00 zł

 

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości: 24 980,00 brutto, w tym:

Część I – 7 295,00 zł brutto

Część II – 6 285,00 zł brutto

Część III – 11 400,00 zł brutto