Organizator Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Św.

Tytuł wsparcia Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy psychologicznej, która zakończy się opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji przygotowanej przez psychologa zapewniającej kompleksowość udzielonego wsparcia

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia Miejsce realizacji wsparcia (adres)  

Imię i nazwisko osoby/czas trwania

Liczba godzin
05 -12-2017 11-034 Stawiguda Gryźliny   ul. Krótka 2 mężczyzna /3h/

 kobieta /3h/

6
06-12-2017 11-034 Stawiguda Gryźliny   ul. Krótka 2 kobieta /3h/

mężczyzna /3h/

6
7-12-2017 11-034 Stawiguda Gryźliny    ul. Krótka 2 mężczyzna /3h/ 3
8-12-2017 11-034 Stawiguda Gryźliny   ul. Krótka 2    
9-12-2017 11-034 Stawiguda Gryźliny   ul. Krótka 2 mężczyzna /3h/

kobieta /3h/

6
10-12-2017 11-034 Stawiguda Gryźliny   ul. Krótka 2  kobieta /3h/

kobieta /3h/

6