Organizator Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Św.

Tytuł wsparcia Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy psychologicznej, która zakończy się opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji przygotowanej przez psychologa zapewniającej kompleksowość udzielonego wsparcia

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia Miejsce realizacji wsparcia (adres) Imię i nazwisko osoby/czas trwania Liczba godzin
11-12-2017 Gmina Jonkowo

Mątki

mężczyzna /3h/

 

3
12-12-2017 Gmina Dywity

Sętal

kobieta /3h/ 3
13-12-2017 Gmina Jonkowo

Stękiny

kobieta /3h/ 3
14-12-2017 Gmina Jonkowo

Nowe Kawkowo

kobieta /3h/ 3
15-12-2017 Miasto Olsztyn kobieta /3h/ 3
16-12-2017 Jonkowo kobieta /3h/ 3
17-12-2017 Gmina Dywity

Tuławki

mężczyzna /3h/ 3