Organizator Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Św.

Tytuł wsparcia Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy psychologicznej, która zakończy się opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji przygotowanej przez psychologa zapewniającej kompleksowość udzielonego wsparcia

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia Miejsce realizacji wsparcia  Imię i nazwisko osoby/czas trwania Liczba godzin
18 -12-2017
19-12-2017 Miasto Olsztyn

gmina Dywity – Gradki

gmina Jonkowo – Nowe Kawkowo

kobieta /3h/ 08.00-11.00

mężczyzna /3h/12.00-15.00

kobieta /3h/17.00-20.00

9
20-12-2017 Miasto Olsztyn

Miasto Olsztyn

Miasto Olsztyn

 

kobieta /3h/08.00-11.00

mężczyzna /3h/14.00-17.00

kobieta /3h/17.00-20.00

9
21-12-2017  

Miasto Olsztyn

Gmina Stawiguda – Gryźliny

Miasto Olsztyn

 

kobieta /3h/08.00 -11.00

kobieta /3h/13.00 -16.00

kobieta /3h/17.00 – 20.00

9
22-12-2017  

Miasto Olsztyn

 

kobieta /3h/13.00-16.00 3
23-12-2017