Organizator

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Św.

Tytuł wsparcia Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy zawodowej, która zakończy się opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji przygotowanej przez doradcę zapewniającej kompleksowość udzielonego wsparcia

                                                                        INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia Miejsce realizacji wsparcia (adres)  Imię i nazwisko osoby/czas trwania Liczba godzin
19 -12-2017 Miasto Olsztyn mężczyzna /3h/

mężczyzna /3h/

6
20-12-2017 Gmina Dywity

Tuławki

mężczyzna /3h/ 3