Nr sprawy: 2/17                                                                

 Wykonawcy

Zamawiający, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” zostały wybrane oferty następujących wykonawców:

Dla części 1 – Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o., Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. – 90 pkt,

Dla części 2 – Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS, Ul. Kołłątaja 2A/2, 83-110 Tczew – 84,39 pkt,

Dla części 3 – Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. – 100 pkt,

Dla części 4 – Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. – pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Dla części 1

Nr oferty Nazwa wykonawcy Cena Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium jakość Łączna liczba punktów
1 Nela Otolińska 7 992,00 49,17 15 64,17
3 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”

Ul. A. Mickiewicza 21/23 lok. 305

10-508 Olsztyn

11 100,00 35,41 10 45,41
4 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Św.

7 859,91 50,00 40 90,00
5 Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS

Ul. Kołłątaja 2A/2

83-110 Tczew

13 209,00 29,75 50 79,75
6 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne ANIMATOR Katarzyna Królak

Plan Kombatantów 8/1

14-300 Morąg

11 100,00 35,41 10 45,41

 

 

 

Dla części 2:

Nr oferty Nazwa wykonawcy Cena Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium jakość Łączna liczba punktów
3 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”

Ul. A. Mickiewicza 21/23 lok. 305

10-508 Olsztyn

5 400,00 40,93 10 50,93
4 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Św.

4 419,90 50,00 30 80,00
5 Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS

Ul. Kołłątaja 2A/2

83-110 Tczew

6 426,00 34,39 50 84,39
6 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne ANIMATOR Katarzyna Królak

Plan Kombatantów 8/1

14-300 Morąg

5 400,00 40,93 10 50,93

 

Dla części 3:

Nr oferty Nazwa wykonawcy Cena Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium jakość Łączna liczba punktów
2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Halina Chorążewicz

Ul. Lidzbarska 6, 12-100 Szczytno

Oferta odrzucona
3 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”

Ul. A. Mickiewicza 21/23 lok. 305

10-508 Olsztyn

11 100,00 35,86 25 60,86
4 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Św.

7 959,81 50,00 50 100,00
5 Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS

Ul. Kołłątaja 2A/2

83-110 Tczew

Oferta odrzucona
6 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne ANIMATOR Katarzyna Królak

Plan Kombatantów 8/1

14-300 Morąg

11 100,00 35,86 10 45,86

 

 

 

Dla części 4:

Nr oferty Nazwa wykonawcy Cena Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium jakość Łączna liczba punktów
2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Halina Chorążewicz

Ul. Lidzbarska 6, 12-100 Szczytno

Oferta odrzucona
3 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”

Ul. A. Mickiewicza 21/23 lok. 305

10-508 Olsztyn

5 400,00 40,93 25 65,93
4 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Św.

4 419,90 50,00 35 85,00
5 Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS

Ul. Kołłątaja 2A/2

83-110 Tczew

Oferta odrzucona
6 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne ANIMATOR Katarzyna Królak

Plan Kombatantów 8/1

14-300 Morąg

5 400,00 40,93 10 50,93

 

Zamawiający wykluczył z postępowania w częściach 3 i 4 wykonawcę Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Halina Chorążewicz, ul. Lidzbarska 6, 12-100 Szczytno, gdyż wykonawca nie wykazał, że osoba wskazana w ofercie dla tych części posiada wymagane doświadczenie. Zamawiający wymagał, aby osoba wskazane w ofercie posiadła co najmniej roczny staż pracy jako doradca zawodowy (w ostatnich 3 latach), poświadczony odpowiednimi dokumentami (świadectwa pracy, umowy itp.). Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczył dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia, jednak nie obejmują one wymaganego jednego roku w ciągu ostatnich trzech lat. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający wykluczył z postępowania w częściach 3 i 4 wykonawcę Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS,  ul. Kołłątaja 2A/2, 83-110 Tczew, gdyż wykonawca nie wykazał, że osoba wskazana w ofercie dla tych części posiada wymagane doświadczenie. Zamawiający wymagał, aby osoba wskazane w ofercie posiadła co najmniej roczny staż pracy jako doradca zawodowy (w ostatnich 3 latach), poświadczony odpowiednimi dokumentami (świadectwa pracy, umowy itp.). Wykonawca załączył do oferty dokumenty, z których wynika, że wskazana osoba nie posiada wymaganego doświadczenia w ciągu ostatnich trzech lat. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.