UWAGA !
osoby przebywające i opuszczające pieczę zastępczą zamieszkałe na terenie 6 Gmin Powiatu Olsztyńskiego (gminy: Stawiguda, Gietrzwałd Jonkowo, Purda, Barczewo, Dywity) oraz Miasta Olsztyn.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje o przedłużeniu procesu rekrutacji do projektu „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego do czasu wyłonienia ostatecznej liczby odbiorców.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są  w Biurze projektu: ul. Bałtycka 65 10 – 175 Olsztyn, do pobrania podczas spotkań informacyjnych pracowników PCPR w Olsztynie z potencjalnymi kandydatami na uczestników projektu, na tablicy ogłoszeń PCPR w Olsztynie oraz na naszej stronie internetowej – aktualności z dnia 28.08.2017 r.