Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zaprasza do udziału w
projekcie Fundacji Niebieskie Drzwi pod nazwą „Pokonać bariery autyzmu”.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci z terenu powiatu olsztyńskiego ze stwierdzonym autyzmem, zespołem Aspergera bądź całościowymi zaburzeniami rozwoju, oraz ich rodzin.

Szczegóły projektu

Zgłoszenie do projektu