Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że Zarząd Powiatu w Olsztynie w dniu 30 maja 2017 r. w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym ze środków PFRON przez Powiat Olsztyński pod nazwą: „Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych”, dokonał wyboru oferty: Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Biskupcu ul. Gdańska 1, 11-300 Biskupiec.
Przedmiotowa oferta była jedyną ofertą złożoną w ramach otwartego konkursu ofert.

Treść Uchwały Zarządu Powiatu Olsztyńskiego