• Jesteśmy w gronie czterech projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16 (projekt ZIT Olsztyn).
Projekt „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2” skierowany jest do 55 wychowanków pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych wchodzących w dorosłość  mieszkających na terenie 6 Gmin Powiatu Olsztyńskiego tj. Stawiguda, Barczewo, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity oraz Miasta Olsztyn.

Łączna wartość projektu to 978 912,75 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16 (projekt ZIT Olsztyn)

 
• Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, że nasz protest dotyczący wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00-005/16 został rozpatrzony pozytywnie. Na 22 zarzuty Wnioskodawcy do przeprowadzonej oceny merytorycznej 10 zostało uwzględnionych pozytywnie.
Projekt „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1”  skierowany jest do 55 wychowanków pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych wchodzących w dorosłość zamieszkałych na terenie Powiatu Nidzickiego oraz 6 Gmin Powiatu Olsztyńskiego tj. Olsztynek, Biskupiec, Jeziorany, Dobre Miasto, Świątki, Kolno.

Łączna wartość projektu to 978 912,75 zł.

Obecnie czekamy na ostateczny wynik ponownej oceny.