Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych” w mieście i gminie Biskupiec.

Celem zadania jest poprawienie warunków życia poprzez pomoc niepełnosprawnym w aktywnym i samodzielnym funkcjonowaniu na szczeblu zawodowym oraz społecznym.

Zadanie dofinansowane jest ze środków PFRON.

Zasady składania ofert, termin oraz szczegółowe warunki dofinansowania zamieszczone są tutaj.