Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, które chcą pracować, a mają z różnych względów trudności w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.
Oferujemy wsparcie trenerów pracy (również w miejscu pracy po uzyskaniu zatrudnienia), warsztaty i spotkania z psychologiem, staże zawodowe, próbki pracy, wspólne poszukiwanie zatrudnienia. Szczegóły, karta zgłoszenia, informacja w języku migowym kliknij tu

Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym, od 6 marca 2017 r.
Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON.

Andrzej Jurkian
Kierownik projektu
Biuro Projektu: Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Al. Piłsudskiego 11/17 pok. 109, 10-575 Olsztyn,
e-mail: zw.sejmik@wp.pl;
tel./faks (89) 523 84 01, kom. 504 830 584