Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje o zakończeniu naboru na zajęcia warsztatowe, mające na celu rozwijanie kompetencji wychowawczych tj.: „Szkoła dla Rodziców”.
Zgodnie z oczekiwaniami większości zgłoszonych osób, w/w zajęcia warsztatowe odbywać się będą raz w tygodniu tj.: w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 13.00 w Starostwie Powiatowym w Olsztynie – Plac Bema 5, rozpoczynając od dnia  04.04.2017r.
Szczegółowych informacji dotyczących organizacji i przebiegu w/w zajęć udzielają pracownicy tutejszego Centrum: Aneta Markowska, Dominika Zimowska tel. (089) 544-38-08.