Informujemy, że Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” od 1 kwietnia 2017 roku realizować będzie projekt „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego”, w ramach Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły dotyczące projektu