W dniu 06.03.2017 r. odbyło się czwarte spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Olsztyńskiego, w której uczestniczyły dwie rodziny zastępcze.
Tematem spotkania było funkcjonowanie podopiecznych w rodzinie zastępczej.
Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 3 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00.

Wszystkich chętnych rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy.