Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że zgodnie z uchwałą Nr XIII/126/2016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 31.03.2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Olsztyńskim na lata 2016 – 2025, przystąpiło do opracowania raportu z monitoringu w/w dokumentu za rok 2016 r.
Zgodnie z art. 112 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej jednostką całościowo koordynującą realizację strategii jest tutejsze Centrum. Jednakże w wybranych obszarach interwencji niezbędne jest zaangażowanie lokalnych partnerów – podmiotów działających w sferze rynku pracy, edukacji, kultury i sportu, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego a także wspierania rodzin i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Szczegółowe tabele obszarów interwencji z kierunkami działań znajdują się w zakładce O NAS – Ważne dokumenty – programy.