W dniu 06.02.2016r. odbyło się trzecie spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Olsztyńskiego, w której uczestniczyło 5 rodziców zastępczych.

Rodzice zastępczy na spotkaniu omawiali tematy związane z wypaleniem zawodowym i przeciwdziałaniem tego zjawiska u opiekunów zastępczych a także funkcjonowaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 6 marca 2017r. o godz. 15.00.

Wszystkich chętnych rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy.