Spokrewnione i niezawodowe rodziny zastępcze – Powiat Olsztyński  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że w okresie: kwiecień – czerwiec 2017 br. realizować będzie zajęcia warsztatowe, mające na celu rozwijanie kompetencji wychowawczych tj.: „Szkoła dla Rodziców”.
Warsztaty będą cyklem dziesięciu czterogodzinnych spotkań, podczas których uczestnicy mogą zdobyć wiedzę oraz umiejętności pozwalające na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami, a także uzyskać wsparcie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.
Spotkania będą miały charakter warsztatowy, dający m.in. możliwość zwiększenia umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksji nad własną postawą wychowawczą, kształtowania więzi opartych na wzajemnej bliskości i szacunku, a przede wszystkim wymiany doświadczeń.
Warsztaty będą odbywać się nieodpłatnie raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie tj. Plac Bema 5.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w warsztatach, proszone są o kontakt telefoniczny do dnia 31.01.2017 r. z niżej wymienionymi pracownikami tutejszego Centrum:

Aneta Markowska, Dominika Zimowska tel.: (089)544-38-08,  (089)544-38-00
Stella Maścianica, Marta Lisowska tel.: (089)544-38-09,  (089)544-38-00