W dniu 02.01.2016r. odbyło się drugie spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Olsztyńskiego, w której uczestniczyło dwoje rodziców zastępczych.

Rodzice zastępczy na spotkaniu omawiali ogólne problemy ich dotyczące i wymieniali swoje spostrzeżenia.

Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 6 lutego 2017 r. o godz. 15.00.

Wszystkich chętnych rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy.