W dniu 14.12.2016r. odbyło się  spotkanie w ramach projektu Razem dla Dziecka i Rodziny w Starostwie Powiatowym w Olsztynie organizowane przez Fundację Dziecko i Rodzina z Warszawy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. Projekt finansowany jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Celem projektu jest budowa procedur współpracy, ułatwiających reintegrację rodzin w sytuacjach, w których dzieci są umieszczone w pieczy zastępczej.
Prezentacje przedstawiali: Arkadiusz Paturej – Dyrektor PCPR w Olsztynie,

 

 

 

Agnieszka Polkowska – Fundacja Dziecko i Rodzina,

Kamil Wiśniewski – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, Aneta Gromkowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, Anna Piskunowicz, była asystent rodziny (obecnie pedagog w Domu dla Dzieci w Olsztynku), Magdalena Drozdek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, Paulina Grabowska – asystent rodziny, Tomasz Sztachelski – Stowarzyszenie Arka, Piotr Klimas – Fundacja „Radosne Dzieci”, Tomasz Polkowski – Fundacja Dziecko i Rodzina.
Polecamy do obejrzenia:
• prezentację, która została opracowana i zaprezentowana przez pracowników Działu Pieczy Zastępczej tutejszego Centrum kliknij
• rozmowę z Arkadiuszem Paturej (Dyrektorem  PCPR Olsztyn) oraz Tomaszem  Polkowskim (Prezesem Fundacji Dziecko i Rodzina z Warszawy) w olsztyńskiej telewizji o pracy na rzecz reintegracji rodzin  obejrzyj ,
• reportaż TVP 3 OLSZTYN obejrzyj .

 

 

Tekst: Aneta Markowska i Dominika Zimowska, zdjęcia: Agnieszka Polkowska