W dniu 05.12.2016r. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych, w której uczestniczyło 5 osób.
Rodzice zastępczy na spotkaniu omawiali dotyczące ich problemy i wymieniali swoje poglądy.

Spotkania odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz.15.00 w siedzibie PCPR w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 65.
Wszystkich rodziców zastępczych chętnych do udziału w Grupie Wsparcia prosimy o kontakt z PCPR w Olsztynie, tel: (89) 544-38-10.
Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 2 stycznia 2016r. o godz. 15.00.

Wszystkich chętnych rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy.

Zajęcia prowadzić będą: Magdalena Piórkowska, Agnieszka Dziewiur i Lilla Kondrusik.