Z dniem 1 czerwca 2004 r. podjął działalność Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Olsztynie. Ośrodek funkcjonuje w ramach struktury PCPR w Olsztynie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy usługi w formie:

 1. Udzielenia całodobowego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie lub zaistniałej innej sytuacji kryzysowej dla osób lub rodzin, wymagającej takiego działania i pomocy socjalnej dla tych osób.
 2. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z wykorzystaniem współpracujących instytucji.
 3. Decyzję o przyjęciu do Ośrodka podejmuje Dyrektor PCPR.
 4. Czas pobytu w Ośrodku nie powinien przekroczyć 14 dni. W sytuacjach uzasadnionych, stwierdzonych przez Dyrektora PCPR pobyt może być przedłużony do 3 miesięcy.

W skład Ośrodka wchodzą:

Punkt Interwencji Kryzysowej, który mieści się w Biskupcu przy ul. Niepodległości 4.

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar przemocy.
W ramach punktu zatrudnieni są specjaliści: psycholog i prawnik.

Punkt czynny jest:

 • Psycholog przyjmuje w piątki od godziny 15.15 – 17.15
 • Prawnik przyjmuje w czwartki od godziny 15.00 – 17.00

Specjaliści przyjmują w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, przy Placu Bema 5 w pokoju nr 122, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:

 • 89 544 38 00
 • 89 544 38 22
 • telefon komórkowy – całodobowy   665 237 899

Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Z tej formy pomocy w Powiecie Olsztyńskim skorzystało:

 • w 2014 r. – 54 osoby;
 • w 2015 r. – 65 osób;
 • w 2016 r. – 104 osoby, w tym 12 kobiet;
 • w 2017 r. – 120 osób, w tym 23 kobiety.
 • w 2018 r. – 120 osób, w tym 21 kobiety.

W roku 2017 po raz pierwszy był prowadzony program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy udział wzięło i ukończyło 12 osób, w 2018 r. również był prowadzony, 12 osób wzięło udział w w/w programie.