Z dniem 1 czerwca 2004r działalność podjął Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Olsztynie. Ośrodek funkcjonuje w ramach struktury PCPR w Olsztynie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy usługi w formie:

  1. Udzielenia całodobowego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie lub zaistniałej innej sytuacji kryzysowej dla osób lub rodzin, wymagającej takiego działania i pomocy socjalnej dla tych osób
  2. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej z wykorzystaniem współpracujących instytucji
  3. Decyzję o przyjęciu do Ośrodka podejmuje Dyrektor PCPR
  4. Czas pobytu w Ośrodku nie powinien przekroczyć 14 dni. W sytuacjach uzasadnionych, stwierdzonych przez Dyrektora PCPR pobyt może być przedłużony do 3 miesięcy.

W skład Ośrodka wchodzą  Punkty Interwencji Kryzysowej:

  • Punkt Interwencji Kryzysowej w Biskupcu ul. Niepodległości 4
  • Punkt Interwencji Kryzysowej w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 3
  • Punkt Interwencji Kryzysowej w Olsztynku ul. Sienkiewicza 26

Ogółem w Punktach Interwencji Kryzysowej jest 7 miejsc.

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar przemocy.  W ramach punktu zatrudnieni są specjaliści: psycholog i prawnik.  Punkt czynny jest:

    Psycholog przyjmuje w piątki od godziny 15.15 – 17.15
    Prawnik przyjmuje w czwartki od godziny 15.00 – 17.00

Specjaliści przyjmują w Starostwie przy ul. Plac Bema 5 w pokoju nr. 122 po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu:

89 544 38 00
89 544 38 03

Telefon całodobowy   665 237 899

Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Z tej formy pomocy w Powiecie Olsztyńskim skorzystało:

    w 2014r     –     54 osoby
    w 2015r     –     65 osób
    w 2016r     –     104 osoby             w tym 12 kobiet