Pracownicy:  ul. BAŁTYCKA 65

Dział Imię i nazwisko nr tel. nr pokoju
Dyrektor Arkadiusz Paturej 544-38-39 5
Sekretariat Aleksandra Stepnowska – główny specjalista ds. administracji
544-38-00
fax: 544-38-11
5
Główny Księgowy Magdalena Stasiulewicz – główny księgowy 544-38-01 1
Księgowość Luiza Jakiel-Załuska – specjalista 544-38-01 1
Kadry Dominika Zacharska – starszy specjalista ds. kadr 544-38-02 2
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Agnieszka Dziewiur – pracownik socjalny

Izabella Wręga – psycholog

544-38-03 3
Stanowisko pracy do spraw DPS i uchodźców Regina Solecka – starszy pracownik socjalny 544-38-06 6
Zespół świadczeń i sprawozdawczości Magdalena  Majecka-Prostko – starszy pracownik socjalny

Bogdan Sołowiew – specjalista ds. IT, inspektor ochrony danych

544-38-05 6
Zespół Pieczy Zastępczej
Kierownik Działu Pieczy Zastępczej Anna Jagiełło – Kierownik Działu Pieczy Zastępczej 544-38-07 7
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Rodziny zastępcze
Aneta Markowska – starszy specjalista pracy z rodziną 544-38-08 8
Strategia powiatowa, projekty unijne

Rodziny zastępcze

Dominika Zimowska – starszy specjalista pracy z rodziną
544-38-08 8
Usamodzielnienia

Rodziny zastępcze

Marta Lisowska – starszy specjalista pracy z rodziną 544-38-09 9
Rodziny zastępcze Magdalena Drozdek – specjalista pracy z rodziną
544-38-09 9
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Edyta Ciarka-Starukiewicz – starszy koordynator

Patrycja Ewertowska – starszy koordynator

Aneta Gromkowska – koordynator

Paulina Bongarc-Zaniecka – młodszy koordynator

 544-38-20 20
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Piotr Borowczyk – młodszy koordynator

Marcin Zembrzuski – młodszy koordynator

544-38-21 21
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Sandra Gieruć – młodszy koordynator

Michał Łazowski – młodszy koordynator

Kamil Wiśniewski – młodszy koordynator

544-38-22 22

 

Pracownicy: PLAC BEMA 5

Dział Imię i nazwisko nr tel. nr pokoju
p. o. Zastępcy Dyrektora Leszek Ostaszewski – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 523-28-06 126
Aktywny Samorząd Sabina Kutczyńska – referent 523-28-00 122
Stanowisko pracy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych Magdalena Milczarek – starszy pracownik socjalny
523-28-12 121
Stanowisko pracy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych Monika Stefańska – specjalista
523-28-12 121
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Paulina Bembas – specjalista
523-28-04 125
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Aleksandra Przysiada – referent
523-28-04 125
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Mariola Odachowska – specjalista 523-28-04 125
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Aleksandra Czajka – specjalista 523-28-11
fax: 523-28-02
126
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Katarzyna Kuszka – pomoc administracyjna
523-28-11
fax: 523-28-02
 
Gabinet Lekarski   523-28-20 124