Pracownicy:  ul. BAŁTYCKA 65

Dział Imię i nazwisko Nr tel. Nr pokoju
Dyrektor Arkadiusz Paturej 544-38-39 5
Sekretariat Aleksandra Stepnowska – główny specjalista ds. administracji
544-38-00
fax: 544-38-11
5
Główny Księgowy Magdalena Stasiulewicz – główny księgowy 544-38-01 1
Księgowość Luiza Jakiel-Załuska – specjalista 544-38-01 1
Kadry Dominika Zacharska – starszy specjalista ds. kadr 544-38-02 2
Psycholodzy Izabella Wręga – psycholog

Kamil Wilczyński – psycholog

544-38-03 3
Krystyna Jaworowska – psycholog 544-38-10 9
Stanowisko pracy do spraw DPS i uchodźców Regina Solecka – starszy pracownik socjalny 544-38-06 6
Zespół świadczeń i sprawozdawczości Magdalena  Majecka-Prostko – starszy pracownik socjalny

Bogdan Sołowiew – starszy specjalista ds. IT, inspektor ochrony danych

544-38-05 6
Zespół Pieczy Zastępczej
Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej Anna Jagiełło – Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej
544-38-07 7
Stanowisko pracy do spraw szkoleń, strategii, prognoz społecznych, projektów oraz organizacji wsparcia specjalistycznego Aneta Markowska – starszy specjalista pracy z rodziną 544-38-08 8
Rodziny zastępcze Dominika Zimowska – starszy specjalista pracy z rodziną
544-38-08 8
Usamodzielnienia

Rodziny zastępcze

Marta Lisowska – starszy specjalista pracy z rodziną 544-38-09 9
Rodziny zastępcze Magdalena Drozdek – starszy specjalista pracy z rodziną
544-38-09 9
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Patrycja Ewertowska – starszy koordynator

Aneta Gromkowska – starszy koordynator

Paulina Bongarc-Zaniecka – koordynator

Piotr Borowczyk – młodszy koordynator

Grażyna Kwiatkowska – młodszy koordynator

 544-38-20 20
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Agnieszka Dziewiur – starszy pracownik socjalny

Alicja Wąsik – młodszy koordynator

544-38-21 21
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Iwona Maciejewska – koordynator

Sandra Gieruć – młodszy koordynator

Kamil Wiśniewski – młodszy koordynator

544-38-22 22

 

Pracownicy: PLAC BEMA 5

Dział Imię i nazwisko Nr tel. Nr pokoju
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Leszek Ostaszewski 523-28-06 126
Aktywny Samorząd Sabina Kutczyńska – referent 523-28-00 122
Stanowisko pracy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych Magdalena Milczarek – starszy pracownik socjalny
523-28-12 121
Stanowisko pracy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych Monika Stefańska – specjalista
523-28-12 121
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Paulina Bembas – specjalista
523-28-04 125
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Aleksandra Przysiada – referent
523-28-04 125
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Mariola Odachowska – specjalista 523-28-04 125
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Aleksandra Czajka – specjalista 523-28-11
fax: 523-28-02
126
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Katarzyna Kuszka – pomoc administracyjna
523-28-11
fax: 523-28-02
 
Gabinet Lekarski   523-28-20 124

 

Pracownicy: Zespołu Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej w Olsztynku

Dział Imię i nazwisko Nr tel. Nr pokoju
Zastępca Dyrektora Jolanta Guszczanowska 519-26-13 w. 11

606-686-282

1
Księgowość Edyta Wilk – samodzielna księgowa 519-26-13

fax. 519-26-13

w. 13

3

 

Edyta Zych – samodzielna księgowa
Kadry Ewelina Kowalczyk – specjalista 519-26-13 w. 10 2
Obsługa Paweł Bartusewicz – konserwator 519-18-24 w. 21  
Dariusz Czerwiński – kierowca 502-215-103  
Barbara Górska – kucharka 519-18-24 w. 21  
Kazimierz Maliński – konserwator 512-261-911  
Paweł Markowicz – kierowca 519-18-24 w. 21  
Piotr Szymański – intendent 519-18-24 w. 21  
Anna Śledziewska – sprzątaczka 519-18-24 w. 21  

 

Pracownicy: Dom dla Dzieci „Keja” w Biskupcu

Dział Imię i nazwisko Nr tel. Nr pokoju
Wychowawcy Robert Śmiełowski – wychowawca-lider

715-22-29

1
Mariola Biedrzycka – starszy wychowawca  
Barbara Sołowiew – starszy wychowawca  
Adam Fudala – wychowawca  
Urszula Jaworska – wychowawca  
Paulina Kazimierczyk – wychowawca  

 

Pracownicy: Dom dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach

Dział Imię i nazwisko Nr tel. Nr pokoju
Wychowawcy Patrycja Kucman – wychowawca-lider 519-18-24  
Grzegorz Danilewicz – starszy wychowawca koordynator 519-18-24 w. 24   
Izabela Danilewicz – starszy wychowawca koordynator  
Izabela Kamińska – starszy wychowawca  
Izabela Miakota – starszy wychowawca  
Iwona Prokopowicz – starszy wychowawca  
Patrycja Górtowska – młodszy wychowawca  
Iwona Maciejewska – młodszy wychowawca  
Pedagodzy Kamila Biegańska – pedagog  
Wiktor Pośpiech – pedagog  
Psycholodzy Katarzyna Kocięcka – psycholog  

 

Pracownicy: Dom dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku

Dział Imię i nazwisko Nr tel. Nr pokoju
Wychowawcy Teresa Pawlicka – starszy wychowawca koordynator-lider 519-26-13 w. 22

512-008-176

 
Ewa Chudziakiewicz – starszy wychowawca koordynator    
Edyta Kaczmarska – starszy wychowawca koordynator    
Alina Stachowiak – starszy wychowawca koordynator    
Marlena Latusek – starszy wychowawca    
Irena Polakowska – starszy wychowawca    
Pedagodzy Anna Piskunowicz – pedagog 519-26-13 w. 17 5
Psycholodzy Natalia Kruszewska – psycholog 519-26-13 w. 19 6

 

Pracownicy: Dom dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku

Dział Imię i nazwisko Nr tel. Nr pokoju
Wychowawcy Monika Kotwicka – starszy wychowawca koordynator-lider 510-067-738  
Iwona Tankielun – starszy wychowawca koordynator 519-26-13 w. 21 519-148-272  
Marek Zych – starszy wychowawca koordynator    
Ewa Pyzanowska – starszy wychowawca    
Anna Zakrzewska – starszy wychowawca    
Sylwia Zander – starszy wychowawca    
Marta Kowalska – młodszy wychowawca    
Pedagodzy Anna Piskunowicz – pedagog 519-26-13 w. 17 5
Psycholodzy Beata Załoga – psycholog 519-26-13 w. 19 4