Pracownicy:  BAŁTYCKA 65

Dział Imię i nazwisko nr tel. nr pokoju.
Dyrektor Arkadiusz Paturej 544-38-39 5
Sekretariat Aleksandra Stepnowska – pr. admin. biurowy 544-38-00

fax: 544-38-11

5
Główny Księgowy Magdalena Stasiulewicz –  Główny księgowy 544-38-01 1
Księgowość Luiza Jakiel Załuska – specjalista 544-38-01 1
Kadry Dominika Zacharska – specjalista 544-38-02 2
Powiatowy Ośrodek

Interwencji Kryzysowej

Jolanta Włodarska – aspirant pracy socjalnej 544-38-03 3
Stanowisko pracy do spraw DPS

i uchodźców

Regina Solecka – pracownik socjalny 544-38-06 6
Zespół świadczeń i sprawozdawczości Magdalena  Majecka-Prostko – pr. socjalny

Bogdan Sołowiew – pr. admin. biurowy

544-38-05 6
Zespół Pieczy Zastępczej
Kierownik Działu Pieczy Zastępczej Anna Jagiełło – Kierownik Zespołu Pieczy Zastępczej 544-38-07 7
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Rodziny zastępcze

Aneta Markowska – starszy specjalista pracy z rodziną 544-38-08 8
Strategia powiatowa, projekty unijne

Rodziny zastępcze

Dominika Zimowska – starszy specjalista pracy z rodziną
544-38-08 8
Usamodzielnienia

Rodziny zastępcze

Marta Lisowska – starszy specjalista pracy z rodziną 544-38-09 9
Rodziny zastępcze Lilla Kondrusik – specjalista pracy z rodziną
544-38-09 9
Psycholog Magdalena Piórkowska 544-38-10 9
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Patrycja Ewertowska

Edyta Ciarka

Aneta Gromkowska

Katarzyna Lewandowska

Kamila Pazdrąg

544-38-20 20
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Magdalena Drozdek

Agnieszka Dziewiur

Emilia Lejman

544-38-21 21
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Mateusz Jeziorski

Jolanta Kaczyńska

Monika Tess-Dąbrowska

Kamil Wiśniewski

544-38-22 22

 

Pracownicy:  BEMA 5

Dział Imię i nazwisko nr tel. nr pokoju.
Zastępca Dyrektora Wiesława Zimoląg 523-28-13 123
Aktywny Samorząd Sabina Kutczyńska – referent 523-28-00 122
Stanowisko pracy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych Magdalena Milczarek – pracownik socjalny 523-28-12 121
Stanowisko pracy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych Monika Stefańska – starszy referent 523-28-12 121
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Aleksandra Przysiada – pr.  admin. biurowy 523-28-04 125
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Mariola Odachowska – pr. admin. biurowy 523-28-04 125
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Leszek Ostaszewski – Przewodniczący 523-28-06 126
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Aleksandra Mogielnicka – pracownik socjalny

Barbara Kalista – pr. admin. biurowy

523-28-11
fax: 523-28-02
126
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Aleksandra Czajka – pr. admin. biurowy 523-28-11
fax: 523-28-02
126
Gabinet Lekarski 523-28-20 124