Wynajem mieszkania dla 2 uczestników/czek projektu pn. „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2” w okresie 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. w lokalizacji na terenie miasta Olsztyna (z możliwością przedłużenia do 31.12.2019 r.)

        1. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn NIP: 739-29-96-445 www.pcpr-powiatolsztynski.pl tel. +48 89 544 38 00 fax +48 89 544 38 11 e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl   2. Przedmiot Zamówienia (kod CPV) : 70210000-6 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych.   3. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest […]

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyniku postępowania A i U1

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na organizację i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” została wybrana oferta nr 3 złożona przez Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Stoczek 9, 21-077 Spiczyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w […]

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyniku postępowania A i U2

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na organizację i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” została wybrana oferta nr 2 złożona przez Sun & More Sp. z o. o. ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin. Wybrana oferta uznana została […]

Czytaj dalej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne: kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn.: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

        I. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn NIP: 739-29-96-445 www.pcpr-powiatolsztynski.pl tel. +48 89 544 38 00 fax +48 89 544 38 11 e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl   II. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy nr 2014/24/UE o kodzie CPV 80570000-0. […]

Czytaj dalej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne: kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn.: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy- 2”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

        I. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn NIP: 739-29-96-445 www.pcpr-powiatolsztynski.pl tel. +48 89 544 38 00 fax +48 89 544 38 11 e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl   II. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy nr 2014/24/UE o kodzie CPV 80570000-0. […]

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

        I. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn NIP: 739-29-96-445 www.pcpr-powiatolsztynski.pl tel. +48 89 544 38 00 fax +48 89 544 38 11 e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl   II. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy […]

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

        I. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn NIP: 739-29-96-445 www.pcpr-powiatolsztynski.pl tel. +48 89 544 38 00 fax +48 89 544 38 11 e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl   II. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy […]

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyniku postępowania A i U1

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy  i Usamodzielniamy – 1” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty: W części I zamówienia oferta nr 4 złożona przez WIL-KAM Usługi Psychologiczne Psycholog Kamil Wilczyński, ul. Złota 9/10, […]

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyniku postępowania A i U2

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty: W części I zamówienia oferta nr 3 złożona przez WIL-KAM Usługi Psychologiczne Psycholog Kamil Wilczyński, ul. Złota 9/10, […]

Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert A i U1

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy […]

Czytaj dalej