Informacja z otwarcia ofert A i U1

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” informuje, że do upływu terminu składania ofert […]

Czytaj dalej

Wyjaśnienie treści przetargu z dnia 07.03.2019 r. – dotyczy projektu „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuję, że w postępowaniu na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” wpłynęło następujące zapytanie od Wykonawców:   Pytanie 1: Czy akceptują Państwo realizację szkolenia metodą e-learningową. Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza realizacji szkolenia metodą e-learningową.

Czytaj dalej

Przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

I. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn NIP: 739-29-96-445 www.pcpr-powiatolsztynski.pl tel. +48 89 544 38 00 fax +48 89 544 38 11 e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl   II. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy nr 2014/24/UE o kodach CPV 80570000-0, 80500000-9,80530000-8,80533200-1,80580000-3. Przedmiotem zamówienia […]

Czytaj dalej

Przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

I. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn NIP: 739-29-96-445 www.pcpr-powiatolsztynski.pl tel. +48 89 544 38 00 fax +48 89 544 38 11 e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl   II. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy nr 2014/24/UE o kodach CPV: 80570000-0,80500000-9,80530000-8,80580000-3. Przedmiotem zamówienia jest […]

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyniku postępowania A i U1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na usługę społeczną na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty: W części I zamówienia oferta nr 2 złożona przez AC Beauty  ul. Wilczyńskiego 23, 10-686 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została […]

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyniku postępowania A i U2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na usługę społeczną na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty: W części I zamówienia oferta nr 5 złożona przez Centrum Andrzej Szope 10-037 Olsztyn ul. Mochnackiego 10 lokal 1. […]

Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert A i U2

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługę społeczną na przeprowadzenie kursów dla uczestników  i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” informuje, że do […]

Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert A i U1

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów z technik pamięciowych i efektywnego uczenia się dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – […]

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA   Informacje o zmienianym ogłoszeniu: Numer: PCPR.261.1.2019 Data: 12.02.2019 r.   I. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn NIP: 739-29-96-445 www.pcpr-powiatolsztynski.pl tel. +48 89 544 38 00 fax +48 89 544 38 11 e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl   II. Zmiany w ogłoszeniu: Tekst, który należy […]

Czytaj dalej

Przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

I. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn NIP: 739-29-96-445 www.pcpr-powiatolsztynski.pl tel. +48 89 544 38 00 fax +48 89 544 38 11 e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl   II. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy nr 2014/24/UE o kodach CPV: 80570000-0,80500000-9,80530000-8,80533200-1,80580000-3. 2. Przedmiotem […]

Czytaj dalej