Zawiadomienie o wyniku postępowania

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty: W części I zamówienia oferta nr 2 złożona przez Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ul. Jagiellońska […]

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn. Wybrana oferta […]

Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert A i U1

        Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” informuje, że do […]

Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert A i U2

        Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” informuje, że do […]

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana następująca oferta:     Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w […]

Czytaj dalej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

        I. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn NIP: 739-29-96-445 www.pcpr-powiatolsztynski.pl tel. +48 89 544 38 00 fax +48 89 544 38 11 e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl   II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. […]

Czytaj dalej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

        I. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn NIP: 739-29-96-445 www.pcpr-powiatolsztynski.pl tel. +48 89 544 38 00 fax +48 89 544 38 11 e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl   II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. […]

Czytaj dalej

Unieważnienie postępowania z dnia 24.01.2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” w części I oraz II.

        Działając na podstawie art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.) jako Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” ZOSTAŁO […]

Czytaj dalej

Unieważnienie postępowania z dnia 24.01.2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” w części II.

          Działając na podstawie art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.) jako Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” […]

Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert A i U1

        Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” informuje, że do […]

Czytaj dalej