Rodzinna Opieka Zastępcza Domy dla dzieci Usamodzielnienia wychowanków Domy pomocy społecznej Rehabilitacja społeczna i zawodowa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

AKTYWNY SAMORZĄD

WAŻNE KOMUNIKATY


1. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (czytaj)


2. Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I (czytaj)


3. Refundacja kosztów opłaty za naukę (czesne) (czytaj)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jest Realizatorem pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków PFRON, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.


Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia:


MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, w tym:


 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  - Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  - Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  - Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  - Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  - Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  - Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  - Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  - Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

MODUŁ II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu olsztyńskiego, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac Bema 5 do godz. 15:00 lub za pośrednictwem poczty

 1. w ramach Modułu I w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 sierpnia 2014r.


 2. w ramach Modułu II:
  - w okresie od dnia 17 marca 2014r. do dnia 31 marca 2014r. w zakresie dofinansowania nauki za semestr letni – I półrocze kalendarzowe
  - oraz od dnia 1 września 2014r. do dnia 30 września 2014r.
  w zakresie dofinansowania nauki za semestr zimowy 2014/2015 – II półrocze kalendarzowe.


Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac Bema 5 lub można je pobrać z naszej strony internetowej (poniżej).


Druki do pobrania (wnioski i załączniki):
(preferowana przeglądarka - Internet Explorer)Wniosek P (osoba pełnoletnia) Moduł I


Wniosek O (dziecko lub podopieczny)


Wkładka do wniosku O i P Obszar A Zadanie nr 1


Wkładka do wniosku P Obszar A Zadanie nr 2


Wkładka do wniosku O i P obszar B Zadanie nr 1 i nr 2


Wkładka do wniosku O i P Obszar C Zadanie nr 1


Wkładka do wniosku O i P Obszar C Zadanie nr 2


Wkładka do wniosku P Obszar C Zadanie nr 3


Wkładka do wniosku P Obszar C Zadanie nr 4


Wkładka do wniosku P Obszar D


Zaświadczenie lekarskie do wniosku O i P Obszar B 1, C 1, 3, 4


Zaświadczenie lekarskie do wniosku O Obszar B1 do 16r. ż.


Zaświadczenie lekarskie do wniosku P Obszar B1, B2Wniosek P Moduł II


Zaświadczenie do wniosku moduł II uczelnia
Szczegółowe informacje na temat programu pod nr telefonu 89 523 28 12 lub 89 523 28 18 oraz na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPozostałe informacje:

Komunikat 1 PFRON z dnia 22.01.2014 (czytaj)

Komunikat 2 PFRON z dnia 22.01.2014 (czytaj)

Komunikat 3 PFRON z dnia 25.02.2014 (czytaj)

Komunikat 4 PFRON z dnia 25.02.2014 (czytaj)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.4studio.net