Rodzinna Opieka Zastępcza Domy dla dzieci Usamodzielnienia wychowanków Domy pomocy społecznej Rehabilitacja społeczna i zawodowa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jest Realizatorem pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków PFRON, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.Aktualne informacje dotyczące realizacji programu “Aktywny Samorząd” w roku 2016 znajdują się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komunikat 1 PFRON z dnia 23.02.2016 (czytaj)

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" W 2016 r. (czytaj)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.4studio.net