Rodzinna Opieka Zastępcza Domy dla dzieci Usamodzielnienia wychowanków Domy pomocy społecznej Rehabilitacja społeczna i zawodowa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jest Realizatorem pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków PFRON, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.


UWAGA
WAŻNY KOMUNIKAT


Komunikat PFRON z dnia 18.06.2015 (czytaj)Program w 2015 roku obejmuje następujące formy wsparcia:


MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, w tym:


 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  - Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  - Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  - Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  - Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  - Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne co najmniej na III poziomie jakości,

 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

MODUŁ II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu olsztyńskiego, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac Bema 5 w godz. 7:00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty

 1. w ramach Modułu I w okresie od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 30 sierpnia 2015r.


 2. w ramach Modułu II:
  - w okresie od dnia 01 września 2015r. do dnia 10 października 2015r. w zakresie dofinansowania nauki dla wniosków z tym, że:

  1) wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w terminie od 1 września 2015 r. do 30 września 2015 r.

  2) wniosek dotyczący dofinansowania kosztów nauki roku akademickiego 2015/2016 należy złożyć w terminie od 1 września 2015 r. do 10 października 2015 r.


  Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac Bema 5 lub można je pobrać z naszej strony internetowej (poniżej).


  Druki do pobrania (wnioski i załączniki):
  (preferowana przeglądarka - Internet Explorer)  Wniosek P (osoba pełnoletnia) Moduł I


  Wniosek O (dziecko lub podopieczny)


  Wkładka do wniosku P Obszar A Zadanie nr 2


  Wkładka do wniosku O i P obszar B Zadanie nr 2


  Wkładka do wniosku O i P Obszar C Zadanie nr 2


  Wkładka do wniosku P Obszar C Zadanie nr 3


  Wkładka do wniosku P Obszar C Zadanie nr 4


  Wkładka do wniosku P Obszar D


  Zaświadczenie lekarskie do wniosku P Obszar C 3, C 4  Wniosek P Moduł II


  Zaświadczenie do wniosku moduł II uczelnia


  Oświadczenie do wniosku moduł II uczelnia  Szczegółowe informacje na temat programu pod nr telefonu 89 523 28 12 oraz na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Pozostałe informacje:

  Komunikat 1 PFRON z dnia 03.02.2015 (czytaj)

  Komunikat 2 PFRON z dnia 03.02.2015 (czytaj)

  Komunikat 3 PFRON z dnia 11.03.2015 (czytaj)

  Komunikat 4 PFRON z dnia 19.03.2015 (czytaj)

  Komunikat 5 PFRON z dnia 27.04.2015 (czytaj)

  Komunikat 6 PFRON z dnia 18.06.2015 (czytaj)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.4studio.net