Rodzinna Opieka Zastępcza Domy dla dzieci Usamodzielnienia wychowanków Domy pomocy społecznej Rehabilitacja społeczna i zawodowa Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Pomoc Dziecku i Rodzinie w Powiecie Olsztyńskim

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
STRAŻ POŻARNA tel. 998
POLICJA tel. 997

Całodobowy telefon Policji tel. 522-33-99

Policyjna Izba Dziecka tel. 522-33-90
Olsztyn, ul. Borowa 9A

Niebieska Linia
Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 0-801-120-002, (022) 666-00-60

Pomarańczowa Linia
Ogólnopolski Telefon Dla Rodziców Dzieci Które Się Upijają tel. 0-801-140-068

Zielona Linia - Telefon Zaufania HIV i ADIS tel. (022) 621-33-67

Ogólnopolska Linia Antynarkotykowa tel. 0-801-199-990

Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel" tel. (089) 527-00-00

Telefon Zaufania dla Dzieci i Nastolatków Zaniedbywanych, Wykorzystywanych Seksualnie, Których Rodzice Piją
Stowarzyszenie "Opta"
tel. (022) 827-61-72

Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych
z Problemem Alkoholowym
Instytut Psychiatrii i Neurologii
tel. (022) 842-26-00

Telefon Zaufania "Zatrzymaj Przemoc"
Komenda Stołeczna Policji
tel. 0-800-120-148

Telefon Zaufania Uzależnień
Stowarzyszenie "MONAR"
tel. (022) 823-65-31

"Itaka" Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia tel. (022) 654-70-70

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Olsztyn, Pl. Bema 5, tel. 523-28-00, fax 523-28-02
 • Stanowisko d/s Domów Pomocy Społecznej

 • tel. 523-28-18
 • Stanowisko d/s Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

 • tel. 523-28-16

 • Zespół ds. Rodzin Zastępczych, Szkolenia i Usamodzielnień

 • tel. 523-28-15, 523-28-14

 • Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych

 • - rehabilitacja społeczna, tel. 523-28-03

 • Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności

 • tel. 523-28-04, 523-28-05

 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 • (Problematyka Uzależnień i Przemocy w Rodzinie)
  tel. 523-28-08, 523-28-17, tel. interwencyjny (24h) - 0-661 141 714

 • Psycholog - Izabella Wręga, tel. 89 523 28 03


 • Powiatowy Punkt Konsultacyjny

 • Dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych
  i Ofiar Przemocy w Rodzinie
  poniedziałek i czwartek - godz. 15.00 - 17.30 - wejście od ul. Kopernika
  (psycholog, prawnik, specjalista d/s uzależnień i przemocy)

  tel. 523-28-00

  Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  Olsztyn, Pl. Bema 5, tel. 521-05-56

 • Punkt Konsultacyjny

 • Biskupiec, ul. Armii Krajowej 1B, tel. 715-21-67

 • Punkt Konsultacyjny

 • Olsztynek, ul. Klikowicza 4, tel. 519-23-08

 • Punkt Diagnostyczny

 • Barczewo, ul. ul. Wojska Polskiego 7, tel. 514-85-25

 • Punkt Diagnostyczny

 • Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 9B, tel. 615-19-35

  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
  Olsztyn, ul. Żołnierska 18, tel. 539-33-03

  Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  Olsztyn, ul. Żołnierska 27, tel. 533-05-32

  Poradnia Dla Dzieci i Młodzieży
  Olsztyn, ul. Al. Wojska Polskiego 35, tel. 532-78-03

  Poradnia Rodzinna
  przy Woj. Zesp. Lecznictwa Psychiatrycznego

  Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35, tel. 532-78-39

  Pogotowie Opiekuńcze
  Olsztynek, ul. Sienkiewicza 26, tel. 519-38-13

  Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
  Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5A, tel. 534-95-94

  Studencka Poradnia Prawna
  Olsztyn, ul. 1 Maja 3, tel. 527-52-46

  Sąd Okręgowy i Rejonowy
  Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 44, tel. 523-02-30

  Prokuratura Rejonowa
  Olsztyn, ul. E. Plater 12, tel. 527-50-35

  INNE PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC W PROBLEMATYCE UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY

  Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ
  Olsztyn, ul. Puszkina 13, tel. 535-71-15

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 35, tel. 532-78-22

  Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Problemem Alkoholowym "STOKROTKA" (adres, tel. j.w.)

  Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z "U"
  Olsztyn, ul. Kopernika 45, tel. 527-33-44

  Stowarzyszenie "MONAR" Punkt Konsultacyjny
  Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8A/3, tel. 527-22-09

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dla Kobiet i ich Dzieci - Ofiar Przemocy w Rodzinie "CARITAS"
  Olsztyn, ul. Grunwaldzka 45, tel. 535-01-66 w. 23

  Stowarzyszenie "Centrum Pomocy Rodzinie"
  Olsztyn, ul. Kopernika 45, tel. 527-20-54

  Stowarzyszenie "Centrum Ochrony Praw Kobiet i Rodzin"
  Olsztyn, ul. Kopernika 45, tel. 527-20-54

  Bifrost "Tęczowy most" Uniwersytecki Punkt Pomocy Psychologicznej dla Studentów
  Olsztyn, ul. Głowackiego 17, tel. 524-62-65

  Centrum Informacji o Sektach i Kulturach przy Civitas Christiana
  Olsztyn, ul. Prosta 5/6

  Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego
  Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35, tel. 526-00-11
 • Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci i Młodzieży

 • Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu VII "T"

 • Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych

 • Oddział Detoksykacyjny
 • tel. 532-72-40

  Narodowy Fundusz Zdrowia
  Olsztyn, ul. Żołnierska 16, tel. 533-96-75

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Olsztyn, ul. Kopernika 46 b, tel. 534-91-51

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
  Olsztyn, Al. Piłsudskiego 64 B, tel. 537-28-00

 • Filia Biskupiec

 • ul. Chrobrego 26, tel. 715-24-45

 • Filia Dobre Miasto

 • ul. Fabryczna 6, tel. 616-11-29

  ............................................................................................................................................

  ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY RODZINOM POWIATU OLSZTYŃSKIEGO
  ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY RODZINOM POWIATU OLSZTYnSKIEGO


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  www.4studio.net