Moduł I

Wniosek P (osoba pełnoletnia)

Wniosek O (dziecko lub podopieczny)

Specyfikacja do wniosku O i P Obszar A Zadanie nr 1

Specyfikacja do wniosku P Obszar A Zadanie nr 2

Specyfikacja do wniosku O i P Obszar B Zadanie nr 1 i nr 2

Specyfikacja do wniosku O i P Obszar C Zadanie nr 2

Specyfikacja do wniosku P Obszar C Zadanie nr 3

Specyfikacja do wniosku P Obszar C Zadanie nr 4

Specyfikacja do wniosku P Obszar D

Załącznik 1a – Zaświadczenie lekarskie do wniosku P Obszar C3

Załącznik 1a – Zaświadczenie lekarskie do wniosku O i P Obszar B1

Załącznik 1b – Zaświadczenie lekarskie do wniosku O Obszar B1, B2 – do 16 r. ż.

Załącznik 1b – Zaświadczenie lekarskie do wniosku P Obszar B1, B2

 

Moduł II

Wniosek P o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Zaświadczenie z uczelni do wniosku

Załącznik nr 2 – Szczegółowe informacje do wniosku

Załącznik nr 3 – Oświadczenie do wniosku